SZYBKO PODJĘTE DZIAŁANIA TERAPEUTYCZNE DAJĄ SZANSĘ NA WYRÓWNANIE DEFICYTÓW ROZWOJOWYCH!

W naszym Ośrodku oferujemy:

 1. Terapia psychologiczna
 2. Terapia logopedyczna
 3. Terapia pedagogiczna
 4. Terapia ręki
 5. Integracja sensoryczna
 6. TUS
 7. Zajęcia edukacyjne przygotowujące do pierwszej klasy
 8. Zajęcia rozwijające koncentrację uwagi
 9. Zajęcia eliminujące niepowodzenia i trudności szkolne
 10. Logorytmika
 11. Dogoterapia
 12. Sensoplastyka