Rodzin
Jest to forma pomocy skierowana do rodzin, które odczuwają potrzebę skorzystania z pomocy, gdyż same nie radzi sobie z istniejącymi problemami w ich systemie rodzinnym. Nawet jeśli jesteś członkiem rodziny, który odczuwa potrzebę skorzystania z pomocy psychoterapeuty możesz skorzystać z terapii sam/sama. Czasami jest to dobry początek inicjujący zmianę na lepsze.

Terapia rodzin jest taką formą terapii, w której udział bierze najczęściej cała rodzina. Wynika to z założenia, iż rodzina tworzy pewien system, w którym poszczególni członkowie pozostają ze sobą we wzajemnych relacjach i wzajemnie na siebie oddziałują. Problemy jednego z domowników wpływają na cały system rodzinny, ale i system rodzinny wpływa na powstawanie zaburzenia.

Każda rodzina ma swój kod porozumiewawczy, system wartości i przekonań, które utrzymują równowagę na zasadzie homeostazy. Jednak w sytuacjach, do której dochodzi na przestrzeni czasu oraz pod wpływem różnych wydarzeń w rodzinie zachodzą zmiany. Sposób jej funkcjonowania ewoluuje, podobnie jak jej członkowie zmienia się. Jeśli wszystko przebiega zgodnie i harmonijnie to rodzina przezwycięża różne trudności i żyje zgodnie. Jednak nie zawsze tak jest, bywa że rodzina ma zbyt sztywne zasady, którymi kieruje się w życiu, lub jest zbyt liberalna, pojawiają się wówczas różne trudności.

Indywidualna
terapia indywidualna przeznaczona jest dla osób, które odczuwają potrzebę skorzystania z pomocy, gdyż same nie radzą sobie z istniejącymi problemami. Nawet jeśli osoba zgłaszająca się na terapię jest w związku może skorzystać z terapii sama.

Spotkanie odbywa się w gabinecie, które zapewnia anonimowość i intymność klientowi. Ma ono charakter rozmowy pomiędzy terapeutą  a klientem, w trakcie której terapeuta poprzez pytania stara się dotrzeć do źródeł i przyczyn pojawiających się problemów.

Po spotkaniu Klient może otrzymać tzw. zadanie domowe (ćwiczenie), które ma na celu pomoc w rozwiązaniu istniejącego problemu. Zadania mają pomóc przyspieszyć efekt końcowy terapii.

Podczas terapii, która przebiega w atmosferze zaufania i bezpieczeństwa pacjent może mówić o wszystkim co przychodzi mu do głowy. Zasadniczym celem jest skupienie uwagi na treści, ale również na uczuciach, skojarzeniach które wówczas się pojawiają a przy codziennym pośpiechu mogą być niezauważane. Terapeuta pomaga w znalezieniu sposobu  oraz dróg poradzenia sobie z problemem.

Par i małżeństw
przeznaczona jest dla małżeństw oraz par pozostających w stałym związku partnerskim, które odczuwają potrzebę skorzystania z pomocy, gdyż same nie radzą sobie z istniejącymi problemami w związku.

W spotkaniach najczęściej uczestniczą obie osoby z pary jednocześnie. Terapia pary ma na celu pomoc parze w znalezieniu wzajemnego zrozumienia, rozwiązania problemów oraz poprawieniu jakości związku.

Nawet jeśli jesteś w związku możesz skorzystać z terapii sam/sama. Czasami jest to dobry początek inicjujący zmianę na lepsze.