WCZESNA DIAGNOZA TO KLUCZ DO SUCESU!

Wczesne wykrywanie i trafne diagnozowanie dzieci i młodzieży stanowią podstawę troski o zapewnianie im warunków sprzyjających rozwojowi , przygotowaniu się do samodzielnego, wartościowego i satysfakcjonującego życia w społeczeństwie w okresie dorosłości.

Dzięki diagnozie można rozpoznać i stwierdzić problem. Ponadto daje ona możliwość przeprowadzenia dokładnej obserwacji profilu rozwojowego dziecka, a co za tym idzie ocenić jego trudności oraz obszary zaburzeń.

Nasz ośrodek dysponuje szeroką bazą testów psychologicznych (wydanych oraz rekomendowanych przez  Pracownię Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego), jak również logopedycznych, pedagogicznych – które służą do diagnozy.

Kładziemy nacisk na wczesną diagnostykę w kierunku wszelkich niedojrzałości oraz zaburzeń rozwoju dziecka. Diagnozujemy dzieci w kierunku  autyzmu, Zespołu Aspergera, ADHD oraz innych zaburzeń, a także problemów szkolnych.

Dzieci trafiające na diagnozę do ośrodka badane są i obserwowane przez wielu specjalistów tj.  psychologa dziecięcego, pedagoga, logopedę, neurologopedę jak również lekarza  psychiatrę oraz terapeutę integracji sensorycznej jeżeli zaistnieje taka konieczność.

Dodatkowo poddawane są obserwacji: swobodnej, kierowanej, a także w trakcie zabawy z rówieśnikami ( * jeżeli zaistnieje taka konieczność)

Po przeprowadzonym badaniu rodzic otrzymuje diagnozę zawierającą opis rozwoju dziecka z zaleceniami oraz wskazówkami do podjęcia odpowiednich terapii.