Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla przedszkoli, szkół oraz innych instytucji.

  • Wykład „Terapia dzieci z Autyzmem, Zespołem Aspergera”
  • Warsztaty dla rodziców „ Nowocześni Rodzice”
  • Wykład i warsztaty „ABC Przedszkolaka”
  • Wykład i warsztaty „Terapia z udziałem zwierząt – dogoterapia”
  • Wykład i warsztaty „Zabawy rozwijające mowę dziecka”

Zapraszamy na facebook, tam znajdziecie Państwo szczegółowe informację dot.szkoleń oraz warsztatów.