imię nazwisko

Psycholog, psychoterapeuta

imię nazwisko

Lekarz psychiatra

imię nazwisko

Specjalista ds. terapii i edukacji osób ze spektrum autyzmu

imię nazwisko

Logopeda

imię nazwisko

Neurologopeda

imię nazwisko

Oligofrenopedagog

imię nazwisko

Pedagog

imię nazwisko

Terapeuta Integracji Sensorycznej

imię nazwisko

Dogoterapeuta