W naszej placówce można skorzystać z konsultacji oraz poradnictwa:

  • Psychologa
  • Neurologopedy
  • Logopedy
  • Pedagoga
  • Psychiatry

KONSULTACJA służy rozpoznaniu problemu oraz lepszemu zrozumieniu jego specyfiki, co pozwala zaproponować właściwe formy pomocy (odpowiedni rodzaj terapii, grupy wsparcia, warsztatów, skierowanie do innego specjalisty lub innej placówki itp.).

Celem konsultacji jest przede wszystkim dostarczenie informacji – obejmuje najczęściej jedno do trzech spotkań.

Konsultacja kończy się wybraniem najlepszej i najbardziej odpowiedniej formy pomocy dla zgłaszającej się osoby i ustaleniem celów i zasad dalszej współpracy jeżeli zaistniała taka potrzeba.

PORADNICTWO – przeznaczone jest dla osób chcących uzyskać wsparcie i pomoc w poradzeniu sobie z jakąś trudnością w swoim życiu. Polega na udzielaniu wskazówek i możliwych sposobów rozwiązań danej sytuacji. Ta forma pomocy obejmuje kilka spotkań z danym specjalistą, nie prowadzi jednak do gruntownych zmian w sposobie funkcjonowania, co zasadniczo odróżnia ją od psychoterapii, która ma na celu wzmocnienie osobowości oraz umiejętności samodzielnego i dojrzałego radzenia sobie w życiu.